Kadromuz

Yönetici

Muğla Özel Güvenlik yönetim ve koordinasyon

Eğitmen

Kişi koruma – Kalabalık yönetimi – Silah bilgisi ve atış

Eğitmen

Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları

Eğitmen

Etkili iletişim

Eğitmen

Genel kollukla ilişkiler – Güvenlik tedbirleri- Uyuşturucu madde bilgileri

Eğitmen

Güvenlik sistemleri ve cihazları


Eğitmen

Etkili iletişim

Eğitmen

Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı

Eğitmen

Temel ilkyardım