Özel Güvenlik Kimlik Kartı Hangi Durumlarda İptal Olur?

  1. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hakkında açıklama yapılmıştır. Buna göre maddenin RG-11/9/2011-28051 ek fıkrasında, özel güvenlik görevlisi olabilmek içinşartların herhangi birisinin kaybedilmesi halinde, kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlık ya da Valilik tarafından fesih edilir

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI İPTALİ NASIL GERÇEKLEŞİR
Özel güvenlik kimlik kartı şu durumlarda iptal edilir;

Görev sırasında ya da görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç nedeniyle 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
Güvenlik görevlisi işlediği suçlar nedeniyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık ya da dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık ya da fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
Göreve geldikten sonra fiziksel ya da akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı varsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam eden güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek
Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak ya da görev alanı dışında kullanmak
Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak
Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak

Saydığımız tüm şartlar özel güvenlik sektöründeki tüm çalışanlar ve yöneticilerin denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla alınmıştır.

Benzer Yazılar