Temel Silahlı Güvenlik Eğitimine Kayıt İçin İstenen Belgeler

Temel Silahlı Güvenlik Eğitimine Kayıt İçin İstenen Belgeler

Temel silahlı güvenlik eğitimi alacak (İlk defa silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyen) adayların, kurs kaydına gelirken hazırlaması gereken evraklar aşağıdadır.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Öğrenim Durumu Belgesi Fotokopisi 
(diploma, mezuniyet belgesi, tasdikname, öğrenci belgesi vb.)
Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesinden Alınması Zorunludur. Üzerinde KBB, Ortopedi, Nöroloji, Pskiyatri ve Göz Doktorlarının kaşesi olmalı ayrıca sonuç kısmında “Silahlı özel güvenlik olur” ibaresi yer almalıdır. )
2 Adet Biyometrik Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Fotoğraflar eğitim sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartında kullanılacağından istenen şartları taşımalıdır.)

DİKKAT EDİLMESİ GERKENLER
Silahlı özel güvenlik görevlisi olacağınız için öğrenim durumu belgesi fotokopisi en az lise ve dengi okul mezunu olduğunuzu göstermelidir.
Sağlık Kurulu Raporu, Devlet hastanesinden alınması gereklidir. (Özel hastane, sağlık ocağı, sağlık kabini vb.) yerlerden alınanlar kabul olmamaktadır. Sağlık kurulundan alınacak rapor için ALO 182 veya MHRS sistemi üzerinden randevu alınarak gidilebilmektedir.