Online Özel Güvenlik Silah Sınavı

1) Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2) Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

3) İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?

4) Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir?

5) 6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?

6) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?

7) Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?

8) Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim’in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

9) Yerine getiren yayın görevi nedir?

10) Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?

11) Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?

13) Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

14) Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

15) Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?

16) Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?

18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

19) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?

20) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?

22) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?

23) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?

24) Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

25) Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Benzer Yazılar